Bo

Låt valet av boende förstärka er upplevelse. Nära vågornas kluck, med horisonten som granne, eller under trädkronornas sus med koltrasten som väckarklocka. Det kan vara ett boende med all tänkbar bekvämlighet, eller ett boende där bara det allra nödvändigaste skiljer er från elementen. Oavsett vilket, så tror vi att det är när boendet harmonierar med naturen och de upplevelser ni valt som ert möte blir oförglömligt.

Nattläger

Tak över huvudet, eller åtminstone något som skiljer oss från elementen, kommer tidigt i Maslows behovspyramid. På ett möte med Contributy siktar vi högre. Vi är övertygade om att ett väl valt boende förstärker upplevelsen och skapar minnen som varar länge. Och det handlar väldigt sällan om materiell standard. Kanske är det rent av avsaknaden av tak över huvudet som skapar de största upplevelserna?