Om Contributy

Contributy är ett modernt möteskoncept som drivs av Upplevelsebolaget och Musselbaren. På ett möte med oss finns alltid aktiva upplevelser i centrum. Vi är övertygade om att det spelar en större roll vad man gör än vilken säng man sover i. Starka positiva gemensamma upplevelser bygger starka positiva team, med stark gemenskap, det är vår övertygelse.

Att vi sätter upplevelsen i centrum betyder inte att vi glömmer det andra. Tvärtom. På ett möte med oss löper en röd tråd genom hela mötet, med inspirerande presentationer, matupplevelser, boende och ett projekt till stöd för platsen vi vistas på. En genomtänkt, sammansatt upplevelse med hög verkningsgrad och lång eftersmak.

Att bidra

Vårt namn, Contributy, kommer av engelskans contribute, att bidra. Namnet, precis som underrubriken Givande Möten med Lång Hållbarhet, handlar om att ge och få. Vi vill bidra till bättre, mer inspirerande och innehållsrika möten för våra gäster, men vi vill också bidra till platsen där mötet äger rum. Därför går alltid en del av kostnaden för våra möten tillbaka till ett lokalt natur- eller kulturbevarande projekt. Givande möten för alla inblandade, helt enkelt.

Med lång hållbarhet menar vi att alla delar av våra möten självklart tar hänsyn till hållbarhet. Vi äter närproducerad, färsk, ekologisk och smakexplosiv mat, vi bor på ställen där man tänker lite extra på både sina gäster och planeten, och vi klimatkompenserar alla resor till och från mötet. Men lång hållbarhet betyder också att våra möten ska vara något man kommer att minnas länge, och som kommer att ge effekt under en lång tid framöver. Ett möte med Contributy är inget man väljer för att vara präktig eller politiskt korrekt, utan för att det helt enkelt är en större upplevelse.

Mitt i Bohuslän

Vi har vårt hjärta i Uddevalla / Lyckorna mitt i Bohuslän. Det är enkelt att ta sig till oss. En knapp timmas restid från Göteborg. Om inte ni kan ta er till oss så kan vi vara någon annanstans. Bohuslän är vår hemmaplan, vi har rundat varenda kobbe, färdats längs varenda fjord, cyklat varenda stig och klamrat oss fast på varenda klippvägg här. Vi kan Bohuslän. Vi vet var de mest minnesvärda upplevelserna finns.

Vi har arbetat med mötesaktiviteter, natur- och ekoturism i över 20 år. Vi är kvalitets- och hållbarhetscertifierade genom Naturens Bästa och Swedish Welcome, vi har fått turismpriser och blivit omskrivna i internationella tidningar och magasin, och vi har haft tusentals gäster med oss på spännande och inspirerande aktiviteter. Contributy är summan av våra erfarenheter. Låt oss arrangera ert nästa möte. Vi tror att det blir oförglömligt.