Stödja

Vi tror på att givande möten ska vara givande för alla inblandade. För gruppen och människorna som möts naturligtvis, men också för platsen där mötet äger rum. En liten del av kostnaden för ett möte arrangerat av Contributy går därför alltid tillbaka till ett lokalt natur- eller kulturvårdande projekt. Välj själva vilket.

Stödja

Det finns de som inte riktigt kan stå på egna ben. Eller de som ibland behöver nya ben. Företeelser, utvecklingsskeeden och existenser som inte är ekonomiskt lönsamma, eller anpassade för den marknadsekonomiska modell vi lever efter. Det är synd. Det gör att mycket vackert försvinner. Naturmiljöer, djurarter, kulturhistoriska minnesmärken. Det finns helt enkelt mycket som behöver något slags stöd för att överleva eller utvecklas. På ett möte med Contributy hjälper ni till med det arbetet. Ni blir lokala hjältar. Eller planetskötare, som det i ett större perspektiv brukar kallas nuförtiden. Tack!