Uppleva

Vi tror att era upplevelser är det ni kommer att minnas bäst från ert möte. Därför står upplevelsen alltid i centrum hos oss. Vi tror också att ni hellre vill vara aktiva och delaktiga snarare än passiva passagerare. Det är roligare att göra än att titta på. Välj bland fantastiska upplevelser. Det kan snart vara du i en av bilderna.

Upplevelser

En upplevelse är, enligt lexikonet, "något som man tar in och som påverkar ens sätt att vara, känna och tänka. Upplevelse syftar vanligen på att vara med om något, att inte bara uppfatta det eller höra talas om det. I många fall lägger man in något av här-och-nu som en extrabetydelse i ordet." Allt det där tycker vi låter bra. Vi gillar tanken på "här och nu", att vara närvarande. Och att vara med om något som påverkar vårt sätt att vara, känna och tänka låter precis som Contributy. Alla våra upplevelser äger rum utomhus. Då blir vi dessutom, enligt forskning, friskare, mer kreativa och förbättrar egenskaper som minne och initiativkraft. Låter inte allt det där riktigt bra?